HIPPOCAMPUS, Koper

Zavod za trajnostni razvoj obalnega in priobalnega prostora

Zavod deluje predvsem na področju okolja - z dejavnostmi za zaščito narave in varovanje naravne dediščine. Glavna naloga zavoda je ozaveščanje otrok in mladostnikov ter ostalih o pomenu narave za človeštvo. S svojimi dejavnostmi razvija pri mladih občutek za naravo, jih povezuje z naravo ter jim kaže njene lepote in načine tesnega sožitja z njo. Navaja jih na prijateljski način sobivanja z njo in jih spodbuja k razmišljanju o možnih rešitvah za njeno varovanje ter jim pomaga narediti prve korake. Prav tako jim omogoča, da se v naravi med seboj povežejo in izvedejo skupne dejavnosti za naravo.

Želimo si, da človek živi skupaj z naravo v prijateljskem in spoštljivem odnosu. Pomemben del dela zavoda je tudi skrb za Jadransko morje. Povezujemo se z drugimi organizacijami in državami ob morju za izvedbo skupnih ukrepov za varovanje in ohranjanje morja.

"Ozaveščamo - povezujemo - delujemo."

Zavod je registrirana prostovoljska organizacija in nudi prostovoljcem možnost neformalnega učenja in pridobivanja izkušenj ter delovanja v družbeno korist in koristnega preživljanja prostega časa. ... Več

 
 

 Področja delovanja:

»Mladi in narava«

Različne dejavnosti za spoznavanje narave, ozaveščanje njenega pomena, učenje njenega varovanja in ohranjanja ter vzpostavljanje tesnega stika mladih z naravo skozi prijazno sobivanje: predstavitve za vrtce in šole, delavnice in tabori v naravi na teme užitnih rastlin, prijaznega vrtnarjenja, sobivanja z naravo, pohodi, čistilne akcije, mladinske izmenjave, spodbujanje prostovoljstva.

 

»Mladi in morje«

Različne dejavnosti za spoznavanje morja, ozaveščanje mladih o pomenu morja ter načinih njegovega varovanja in ohranjanja: predstavitve, delavnice, natečaji, čistilne akcije obalnega in priobalnega pasu, znak »Mladi varuhi morja«, mladinske izmenjave na temo spoznavanja in varovanja morja ter prijaznega sobivanja z morjem, približevanja morja mladim skozi športne aktivnosti, vključevanje mladih s posebnimi potrebami in mladih z manj priložnostmi, spodbujanje prostovoljstva.

 

»Okolje - morje in narava«

Različne dejavnosti ozaveščanja pomena ter varovanja morja in narave nasploh (različni projekti). Partnerstvo z organizacijami ob Jadranskem morju za akcije na področju varovanja morja.

 
 

Vključenost v mreže, članstva: